Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013

Παγκόσμια Ημέρα Υπενθύμισης Δουλεμπορίου & Κατάργησής του / International Day for the Remembrance of the Slave Trade & its Abolition

 Sierra Maestra   Κάθε χρόνο στις 23 Αυγούστου, η Διεθνής Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για την μνήμη του δουλεμπορίου και την κατάργησή του, είναι μια ευκαιρία υπευνθύμισης του τραγικού διατλαντικού δουλεμπορίου, των ιστορικών αιτιών, των μεθόδων και των συνεπειών του εμπορίου σκλάβων.

Kάθε χρόνο, ο ΟΗΕ καλεί τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων....
των εκπαιδευτικών, φοιτητών και καλλιτεχνών, να οργανώσουν εκδηλώσεις που επικεντρώνονται στο θέμα της ημέρας. Θεατρικές εταιρείες, πολιτιστικοί οργανισμοί, μουσικοί και καλλιτέχνες λαμβάνουν μέρος εκφράζοντας την αντίστασή τους ενάντια στη σκλαβιά μέσα από παραστάσεις που αφορούν τη μουσική, το χορό και το θέατρο.

Εκπαιδευτικοί προωθούν την ημέρα ενημερώνοντας τους πολίτες σχετικά με τα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με το εμπόριο σκλάβων, τις συνέπειες του, προωθώντας παράλληλα την ανοχή και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολλοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων νεολαίας, κυβερνητικών υπηρεσιών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, λαμβάνουν ενεργό μέρος σε εκδηλώσεις για την εκπαίδευση της κοινωνίας σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες του δουλεμπορίου.

Ιστορικά στοιχεία

Στα τέλη Αυγούστου του 1791, πραγματοποιήθηκε εξέγερση στο Σάντο Ντομίνγκο (σημερινή Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία), που είχε σημαντική επίδραση στην κατάργηση του διατλαντικού δουλεμπορίου. Η εξέγερση των σκλάβων στην περιοχή αποδυνάμωσε το αποικιακό σύστημα στην Καραϊβική,προκαλώντας μια εξέγερση που οδήγησε στην κατάργηση της δουλείας και δίνοντας στο νησί την ανεξαρτησία του. Απο αυτό το γεγονός σηματοδοτήθηκε η αρχή της κατάργησης του συστήματος της δουλείας, το δουλεμπόριο και η αποικιοκρατία.

Η Διεθνής Ημέρα για την μνήμη του δουλεμπορίου και την κατάργηση της γιορτάστηκε για πρώτη φορά σε πολλές χώρες, ιδίως στην Αϊτή, στις 23 Αυγούστου του 1998 και στη Σενεγάλη στις 23 Αυγούστου του 1999. Η ημερομηνία αυτή αποτελεί επίσης φόρο τιμής σε εκείνους που εργάστηκαν σκληρά για την καταπολέμηση του δουλεμπορίου και της δουλείας σε όλο τον κόσμο. Η δέσμευση αυτή και οι ενέργειες που χρησιμοποιήθηκαν για την καταπολέμηση του συστήματος της δουλείας είχαν αντίκτυπο στο κίνημα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

* * *

The United Nations’ (UN) International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition is annually observed on August 23 to remind people of the tragedy of the transatlantic slave trade. It gives people a chance to think about the historic causes, the methods and the consequences of slave trade.

Each year the UN invites people all over the world, including educators, students and artists, to organize events that center on the theme of this day. Theatre companies, cultural organizations, musicians and artists take part on this day by expressing their resistance against slavery through performances that involve music, dance and drama.
Educators promote the day by informing people about the historical events associated with slave trade, the consequences of slave trade, and to promote tolerance and human rights. Many organizations, including youth associations, government agencies, and non-governmental organizations, actively take part in the event to educate society about the negative consequences of slave trade.

Background

In late August, 1791, an uprising began in Santo Domingo (today Haiti and the Dominican Republic) that would have a major effect on abolishing the transatlantic slave trade. The slave rebellion in the area weakened the Caribbean colonial system, sparking an uprising that led to abolishing slavery and giving the island its independence. It marked the beginning of the destruction of the slavery system, the slave trade and colonialism.

International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition was first celebrated in many countries, in particular in Haiti, on August 23, 1998, and in Senegal on August 23, 1999. Each year the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) reminds the international community about the importance of commemorating this day. This date also pays tribute to those who worked hard to abolish slave trade and slavery throughout the world. This commitment and the actions used to fight against the system of slavery had an impact on the human rights movement.
timeanddate.com, socialpolicy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: