Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Αϊτή: τρία χρόνια από τον σεισμό

Πριν από τρία χρόνια, ένας καταστροφικός σεισμός σκότωσε περισσότερους από 300.000 ανθρώπους στην Αϊτή.
Τώρα, ο πρόεδρος της Michel Martelly στην επέτειο αυτή ανακοινώνει ένα σχέδιο για την αναδάσωση και τη διαχείριση της γης, η οποία θα δημιουργήσει 30.000 νέες θέσεις εργασίας.
Η πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει να τερματίσει τις επανειλημμένες πλημμύρες, τη διάβρωση και την μεταφορά ιζήματος...


Η κυβέρνηση κήρυξε το 2013 Έτος του Περιβάλλοντος με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων.


Υπάρχουν επί του παρόντος 357.000 άνθρωποι που παραμένουν σε καταυλισμούς. Και υπάρχει ποσοστό του πληθυσμού της χώρας που δεν έχει πρόσβαση σε έναν βασικό πόρο για την υγεία: το πόσιμο νερό. Η πρόσβαση σε βελτιωμένες πηγές ανήλθε στο 65 τοις εκατό. Επιπλέον, η πρόσβαση σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις υπηρεσιών υγιεινής σχεδόν διπλασιάστηκαν, από 14% κατά την περίοδο 2005-2006 σε 26% το 2012.

Το ποσοστό θνησιμότητας των παιδιών κάτω των πέντε ετών, σήμερα κυμαίνεται σε 88 θανάτους βρεφών ανά 1.000 γεννήσεις, και έχει δείξει μια πτωτική τάση κατά τα τελευταία 15 χρόνια, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις. Το 1997-2001 η αναλογία ήταν 112 θάνατοι ανά 1.000 γεννήσεις και σε 96 το 2002-2006.
Μεταξύ 2010 και 2011, 60 χώρες σε όλο τον κόσμο υποσχέθηκαν περισσότερα από 9.900 εκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση του νησιού, μέσα σε δέκα χρόνια. 5.300 εκατ. έχουν παραδοθεί μέχρι στιγμής και το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων έχει επενδυθεί στην καταβολή τροφίμων.

Η πείνα είναι μια άλλη απειλή. Η θύελλα Ισαάκ τον περασμένο Αύγουστο, και ο τυφώνας Sandy τον Οκτώβριο, έριξαν την ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα του νησιού και από τότε, περίπου δύο εκατομμύρια Αϊτινοί κινδυνεύουν από την πείνα.

Σε αυτή τη χώρα, η φτώχεια φτάνει το 80% του πληθυσμού, και το 60% τα ακραία σύνορα της. Η ανεργία, η οποία περιλαμβάνει όλους εκείνους χωρίς επίσημη δουλειά, φθάνει το 80%.

Στο σεισμό σκοτώθηκαν 300.000 άνθρωποι, σχεδόν δύο εκατομμύρια έχασαν τα σπίτια τους και η πόλη έχασε ένα μεγάλο μέρος της υποδομής της.

Χωρίς αμφιβολία, ότι καταστράφηκε σε 36 δευτερόλεπτα θα πάρει περισσότερο από τέσσερα χρόνια για να ξανα-δημιουργηθεί, είπε ο αρχηγός του κράτους σε μια δήλωση του.


Haití, a tres años del terremoto 


Hace tres años, un devastador terremoto causó más de 300.000 muertos en Haití. Ahora su presidente Michel Martelly ha aprovechado el aniversario para anunciar un plan para la reforestación y la gestión territorial, que permitirá la creación de 30.000 puestos de trabajo. Esa iniciativa busca poner fin a las repetidas inundaciones, así como a la erosión, transporte y acumulación de sedimentos.

El Gobierno declaró 2013 Año del Medio Ambiente con la intención de fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Se prevé la creación de bosques comunales que aumenten la cobertura forestal en un 27% entre 2013 y 2020 y de centros de propagación de plantas en los 10 departamentos del país capaces de producir 50 millones de plantas.

El Fondo Monetario Internacional estimó en diciembre que el Producto Interno Bruto creció 2,5% en 2012, muy por debajo del 4,5% que había pronosticado en un principio.

El menor crecimiento es atribuible al mal clima y a una lenta ejecución del gasto público, y el brote de inflación al alza en los precios de los alimentos.

En la actualidad son 357.000 las personas que permanecen en campamentos. Y no toda la población del país tiene acceso a un recurso fundamental para la salud: el agua potable. El acceso a fuentes mejoradas se mantuvo en el 65 por ciento. Por otra parte, el acceso a servicios de saneamiento mejorados casi se duplicó de un pobrísimo 14 por ciento en 2005-2006 al 26 por ciento en 2012.

La tasa de mortalidad de menores de cinco años, es actualmente de 88 muertes infantes por cada 1.000 nacidos vivos, y ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos 15 años, según las nuevas estimaciones. En 1997-2001 la tasa era de 112 muertes cada 1.000 nacidos vivos y 96 en 2002-2006.

Ahora la nación caribeña necesita estabilidad política, estímulos económicos, la educación y el empleo.

Lo incumplido.

Entre 2010 y 2011, 60 países de todo el mundo se comprometieron a aportar más de 9,900 millones de dólares para la reconstrucción de la isla en un plazo de diez años. Poco menos del 50% de la suma prometida, 5,300 millones de dólares, han sido entregados hasta ahora y el grueso del dinero ha sido invertido en el pago de alimento y comida para los supervivientes.

La hambruna es otra de las amenazas. La tormenta Isaac, en agosto pasado, y el huracán Sandy, en octubre, golpearon al incipiente sector agrícola de la isla y desde entonces, cerca de dos millones de haitianos corren el riesgo de morir de hambre.

En ese país, la pobreza alcanza al 80% de la población, y la extrema bordea el 60%. El desempleo, el que incluye a todos los que no tienen algún trabajo formal, llega al 80%.

Por el temblor de tierra murieron 300 mil personas, casi dos millones quedaron sin viviendas y la capital perdió gran parte de su infraestructura.

Sin dudas, todo lo que fue destruido en 36 segundos tardará más de cuatro años en volver a levantarse, apuntó el jefe de Estado en un comunicado.


radiorebelde.cu                               
Sierra Maestra 

Δεν υπάρχουν σχόλια: