Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2009

Οι Έλληνες μιλούν για τον Εμφύλιο .


Εξήντα χρόνια μετά τον Εμφύλιο, η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πραγματοποίησε έρευνα για τα «πιστεύω» των Ελλήνων σχετικά με την πιο μελανή σελίδα της χώρας στον 20ο αιώνα.
Γνώση για τα γεγονότα του εμφυλίου
Πληροφορημένοι για τα γεγονότα του εμφυλίου δηλώνουν οι ερωτώμενοι. Το 33% απαντά πως γνωρίζει τα γεγονότα σε μεγάλο βαθμό και το 40% σε αρκετό βαθμό. Ελάχιστοι, μόλις το 4% δηλώνουν πως δεν τα γνωρίζουν καθόλου.
Ενδιαφέρον δείχνουν και για τον δημόσιο διάλογο σχετικά με τον εμφύλιο (60%). Αντίθετη άποψη εκφράζει το 32% καθώς απαντά πως δεν ενδιαφέρεται καθόλου για αυτή τη συζήτηση.
Τα πρόσωπα
Το μεγαλύτερο ποσοστό έχει ταυτίσει τον Εμφύλιο με τον Άρη Βελουχιώτη (67,6%) και ακολουθούν οι Νίκος Ζαχαριάδης (33,4%),Ναπολέων Ζέρβας (30,6%), Χαρίλαος Φλωράκης (13,4%), Γεώργιος Παπανδρέου (13,2%), Αλέξανδρος Παπάγος (9,4), Μπελογιάννης Νίκος (7,2%), Βαφειάδης Μάρκος (7,1%), Τσώρτσιλ Ουίνστον (3,6%), Σαράφης Στέφανος (3,4%), Πλαστήρας Νικόλαος (2,8%)


Ευθύνες για την εμφύλια σύγκρουση

Ως αποτέλεσμα της διεθνούς πολιτικής, αναγνωρίζει η πλειοψηφία των Εμφύλιο . Μάλιστα τέσσερις στους δέκα θεωρούν πως ευθύνονται αποκλειστικά ή κυρίως οι ξένες δυνάμεις. Καλούμενοι να επιλέξουν ποια από τις ξένες δυνάμεις ευθύνεται περισσότερο για το ξέσπασμα του Εμφυλίου, οι περισσότεροι επιλέγουν τη Βρετανία (44%) και ακολουθούν οι ΗΠΑ (20%), η Σοβιετική Ένωση (6%), οι Βαλκάνιοι γείτονες (2%), ενώ 16% υποστηρίζει ότι την ευθύνη μοιράζονται εξίσου όλοι οι παραπάνω.
Αξιοσημείωτο είναι ότι στις μικρότερες ηλικίες, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που καταλαμβάνουν την πρώτη θέση και οι Βρετανοί τη δεύτερη. Αντίθετα προκύπτει να υπάρχει μια απόλυτη ισορροπία στην απόδοση ευθυνών στις ελληνικές πολιτικές δυνάμεις (Αριστερά 19%, Δεξιά 19%), καθώς η πλειονότητα (52%), θεωρεί πως ευθύνονται και οι δύο εξίσου. Διαφορετικά είναι τα συμπεράσματα στις ακραίες ηλικιακά κατηγορίες. Συγκεκριμένα οι νέοι (18-24 ετών) αποδίδουν εμφανώς μεγαλύτερη ευθύνη στη Δεξιά, ενώ οι άνω των 65 ετών στην Αριστερά.
Το επίπεδο της μόρφωσης φαίνεται να επηρεάζει τις απαντήσεις. Οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν την τάση να αποδίδουν μεγαλύτερο ποσοστό ευθυνών για το ξέσπασμα του ελληνικού εμφυλίου στις ελληνικές πολιτικές δυνάμεις σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφωτικές κατηγορίες.
Αναφορικά με την κατανομή ευθυνών μεταξύ των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων, η πλειοψηφία στο σύνολο των κατηγοριών μόρφωσης αποδίδει ευθύνες και στις δύο πλευρές.
Επιμέρους, η ανώτερη μορφωτική κατηγορία αποδίδει μεγαλύτερες ευθύνες στη Δεξιά σε σχέση με την Αριστερά, ενώ όσοι δεν έχουν κανένα πιστοποιητικό εκπαίδευσης ή έχουν μόνο βασική εκπαίδευση αποδίδουν μεγαλύτερες ευθύνες στην Αριστερά.
Για την τελική επικράτηση
Το 8.5% υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να είχε επικρατήσει ο Δημοκρατικός Στρατός, ενώ την επικράτηση Παπάγου στηρίζει το 41.5%. Το 50% αποφεύγει να απαντήσει. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις ανάλογα με την πολιτική αυτοτοποθέτηση του ερωτώμενου. Μόλις το ένα τέταρτο (27%) αυτών που αυτό-τοποθετούνται ως αριστεροί συμφωνούν πως θα ήταν καλύτερα να είχε κερδίσει το ΚΚΕ. Άλλοι τόσοι περίπου (22%) δηλώνουν πως ήταν καλύτερα που κέρδισε ο Παπάγος, ενώ το ποσοστό όσων δεν απαντούν κινείται σχεδόν στο μέσο όρο (51%).
* Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 14-18 Δεκεμβρίου 2009 με τηλεφωνική συνέντευξη σε πανελλαδικό δείγμα 750 ατόμων.    tvxsteam

Δεν υπάρχουν σχόλια: