Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

PEOPLES OF EUROPE RISE UP


Trabalhadores do mundo, uni-vos!/ Προλετάριοι όλου του κόσμου, ενωθείτε!/Proletari di tutti i paesi, unitevi!/Proletarier aller Länder, vereinigt euch!/Prolétaires de tous les pays, unissez-vous!/Workers of the world, unite!/Пролетарии всех стран, соединяйтесь!/Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!/
يا عمال العالم اتحدوا

Δεν υπάρχουν σχόλια: